Hydrovar pumpstyrning med variabel hastighet

Hydrovar intelligent pumpstyrning genomskärning

Hydrovar; den intelligenta pumpstyrningen med variabel hastighet

Hydrovar är den intelligenta pumpstyrningen som alltid matchar kapaciteten till behovet. Systemet består av en frekvensomriktare, styrkort, givare, EMC-filter, mjukstart/stopp och motorskydd. Något extra styrskåp behövs inte när Hydrovar används.

Hydrovaren monteras enkelt direkt på pumpmotorn och passar på alla standard IEC motorer. Detta gör Hydrovar till det perfekta valet för att uppgradera system där pumparna går med fast varvtal. 

Hydrovar HVL finns för motorer från 1,5 kW upp till 22 kW. 

Energibesparingspotential

En motor som går vid 80% av fullt varvtal använder 48% mindre energi. Med en energibesparingspotential på upp till 70% i system med varierande behov, så är den typiska återbetalningstiden på en investring i varavtalsstyrd pumpstyrning mindre än två år beronde på driftstid och energikostnad. 

Xylem erbjuder ett enkelt verkyg för att räkna ut försjänsten med att varvtalsstyra pumpar. Mer information och nedladdning av Xylem's Energibesparingskalkylator här.

Systemfördelar

Hydrovar ger stora fördelar i ett pumpsystem såsom

 • Ingen risk för tryckslag tack vare den inbuggda mjukstart/stopp-funktionen
 • Inget behov av skrymmande trycktankar
 • Lägre ljudnivå på pumpen eftersom den oftast går vid ett varvtal lägre än fullt
 • Mindre slitage och mekanisk stress tack vare att pumpen oftast går vid ett varvtal lägre än fullt samt startar mjukt

Enkel idrifttagning

Snabbstartguiden och ett logiskt menysystem gör det enkelt att ställa in starta upp Hydrovaren. Avancerade inställningsmöjligheter gör det möjligt att optimera Hydrovaren för så gott som alla installationer och därmed få den lägsta driftskostnaden.

Installation & skötsel

Modeller och data

Elektrisk data

Utgående frekvens alla modeller:
15-70 Hz

ModellMärk-effektSpänning (V)StorlekMax ström (A)Typisk verknings- grad (%) Max output current (A)
2.0151,5 kW208-240±10% (En-fas)A11,6 A94%7,5 A
2.0222,2 kW208-240±10% (En-fas)A15,1 A93,5%10 A
2.033 kW208-240±10% (En-fas)B22,3 A93,5%14,3 A
2.044 kW208-240±10% (En-fas)B27,6 A93,5%16,7 A
3.0151,5 kW208-240±10% (Tre-fas)A7 A96%7.5 A
3.0222,2 kW208-240±10% (Tre-fas)A9,1 A96%10 A
3.033 kW208-240±10% (Tre-fas)B13,3 A96%14,3 A
3.044 kW208-240±10% (Tre-fas)B16,5 A96%16,7 A
3.0555,5 kW208-240±10% (Tre-fas)B23,5 A96%24,2 A
3.0757,5 kW208-240±10% (Tre-fas)C29,6 A96%31 A
3.1111 kW208-240±10% (Tre-fas)C43,9 A96%44 A
4.0151,5 kW380-460±15% (Tre-fas)A3,9 A96%4,1 A
4.0222,2 kW380-460±15% (Tre-fas)A5,3 A96,5%5,7 A
4.033 kW380-460±15% (Tre-fas)A7,2 A96,5%7,3 A
4.044 kW380-460±15% (Tre-fas)A10,1 A96,5%10 A
4.0555,5 kW380-460±15% (Tre-fas)B12,8 A97%13,5 A
4.0757,5 kW380-460±15% (Tre-fas)B16,9 A97%17 A
4.1111 kW380-460±15% (Tre-fas)B24,2 A97%24 A
4.1515 kW380-460±15% (Tre-fas)C33,3 A97%32 A
4.18518,5 kW380-460±15% (Tre-fas)C38,1 A97%38 A
4.2222 kW380-460±15% (Tre-fas)C44,7 A97%44 A

Dimensioner och vikt

Modell A

Xylem Hydrovar HVL size A dimensions

Vikt: 5,6 kg

Modell B

Xylem Hydrovar HVL size B dimensions

Vikt: 10,5 kg

Modell C

Xylem Hydrovar HVL size C dimensions

Vikt: 15,6 kg

Hydrovar kan styra en pump på många olika sätt

 • Multi-pump kapacitet är standard. En Hydrovar kan styra upp till 8 pumpar om alla är utrustade med Hydrovar. Om Hydrovar används som master kan den styra upp till 5 slavpumpar med fast varvtal.
 • Konstant tryck. Håller systemtrycket på en konstant nivå oberoende av flödet.
 • Konstant flöde. Håller flödet konstant oberoende av trycket.
 • Systemkurva. Pumpprestandan följer systemkurvan. Detta ger den största möjliga energibesparingen.
 • Via 4-20mA eller 0-10V extern signal.
 • Automatisk test och automatisk växling mellan master- och slavpump.
 • Stoppar vid noll flöde.
 • Integrerad mjukstart/stop som eliminerar problem med tryckslag och reducerar startströmmen.

control-syst-curve control-const-flow Constant pressure control control-ext-signal

Hydrovar upfyller standarderna EN61000-3-2 för enfas och EN61000-3-12 för trefas

Övertoner

HYDROVAR har ett inbyggt THDi-filter (Total Harmonic Distortion current) som reducerar övertonsstörningar. I de flesta fallen räcker detta för att undvika övertonsföroreningar. 

Övertoner är överlagrade spänningar och strömmar som tar plats i elnätet, värmer upp apparater och kan störa anna utrustning.  Övertoner orsakas av icke linjära laster och utrusting med tyristorer eller diodlikriktare, till exempel belysning, nätaggergat till elektronisk utrustning och frekvensomformare.

 

EMC

HYDROVAR uppfyller EN61800-3:2004 som inkluderar bostäder och byggnader anslutna till lågspänning (230/400 V). 

 

Fem starka skäl att uppgradera en pump eller tryckstregringsanläggning med fast varvtal med en Hydrovar pumpstyrning

 1. Energbesparing. En Hydrovar-styrd pump kommer alltid att anpassa kapaciteten till behovet. En Hydrovar-styrd pump sparar upp till 70% energi jämfört med en oreglerad pump (enligt tester utförda av TÜV i Österrike)
 2. Platsbesparing. I ett Hydrovar-styrt pumpsystem behövs inga skrymmande trycktankar eller separata styrskåp
 3. Längre livslängd för systemkomponenterna. Eftersom pumparna går vid ett lägre varvtal större delen av tiden, så är den mekaniska påfrestningen lägre på alla ingående komponenter i systemet. Detta ökar livslängden och ger lägre underhållskostander.
 4. Lägre startström. Den inbyggda mjukstartfunktionen minskar startströmmen och strömspikarna genom att varvtalet rampas upp långsamt. Mjukstartfunktionen minskar också påfrestningen på elnätet. 
 5. Inga tryckslag. Mjukstart/stoppfunktionen eliminerar risken för tryckslag i rörsystemet.

Hydrovaren monteras direkt på motorn och passar på alla standard IEC-motorer från 1,5 kW upp till 22 kW. Detta gör utbyte och uppgradering väldigt enkelt. Eftersom Hydrovaren sitter ovanpå motorn, så kyls den effektivt av motorns fläkt. Det behövs ingen extra kylutrustning. Hydrovaren fästs på motorn med hjälp av klämmor på motorhöljet, så man behöver inte avlägsna några höljen eller kåpor vid montage. Koppla samman motorn och Hydrovaren och starta upp. Snabbstartguiden gör uppstarten enkel och efter att parametrarna ställts in, så börjar Hydrovaren omedelbart att spara energi och öka livslängden på systemkomponenterna.

Enklare kan det inte bli.

Bakåtkompatibilitet i flerpumpsapplikationer

Den 5:e generationen HYDROVAR – HVL är endast bakåtkompatibel med 4:e generationen HYDROVAR HV2.015-4.220 MASTER. För ytterligare information om bakåtkompatibilitet, vänligen se instruktionsmanualen.

 
hvl-cooling-fins_442hvl-motormount_439Hydrovar HVL easy wiringHydrovar HVL easy start up

Tillbehör speciellt anpassade till Hydrovar HVL

Hydrovar Premium cardPremium kort Hydrovar, utökar antaltet analoga and digitala in/utgångar och möjliggör styrning av upp till 5 pumps med fast varvtal.


Hydrovar HVL Wi-Fi cardWi-Fi kort, möjliggör övervakning och dataläsning av Hydrovar via en laptop, tablet eller smartphone.


Hydrovar wall mounting kitVäggmonteringskit med inbyggd fläkt för optimal kylning av Hydrovaren.


hydrovar motor cable kitMotorkabelkit. Kit bestående av alla nödvändiga motorkablar i korrekt längd.

Nästa Generation Hydrovar

En enkel översikt över den nya  HYDROVAR med alla fördelar.

5:e Generationens Hydrovar

Välkommen till den 5e generationens Hydrovar från Xylem. Den nya standarden för intelligent pumpstyrning.