NYA Lowara e-NSC centrifugalpumpar

Lowara e-NSC centrifugalpump
×Inget läckage

e-NSC kan fås med med en mängd olika tätningsutföranden i olika material.

×Varmt eller kallt

e-NSC standardpump kan hantera vätsketemperaturer från -25 °C upp till +120 °C, i varmvattenutförande upp till +140 °C.

×Exakt rätt konfiguration

Med materialalternativ som sträcker sig från gjutjärn till rostfritt duplexstål är e-NSC den rätta lösningen för tusentals vätskor.

×Anpassad till behoven

I många tillämpningar är behovet av vatten alltid varierande. En e-NSC utrustad med en Hydrovar pumpstyrning ger alltid exakt den kapacitet som krävs. Och det lönar sig: om varvtalet minskar med 50 % minskar elförbrukningen med 85 %.

×Lång livslängd och enkelt underhåll

Robust konstruktion, olika lagerstorlekar och utbytbara slitringar i rostfritt stål garanterar lång livslängd. e-NSC är också enkel att underhålla med alla servicepunkter lättåtkomliga, vilket ger korta servicetider.  

×Hög verkningsgrad

Nykonstruerad, högeffektiv hydrauldel med MEI-värden gott och väl över kraven i ErP 2015 samt IE3-motorer lägger grunden för mycket låga driftskostnader.

Genom att kombinera hög effektivitet med flexibilitet vid installation, materialval och temperaturskillnader blir den nya Lowara e-NSC serien det naturliga valet vid transport av, värme och kylsystem spinklersystem och en mängd olika industriapplikationer.

Specifikationer

Flöden upp till 1800 m³/h
Tryck: upp till 160 m
Spänning: 3 fas, 50 och 60 Hz
Effekt från 0,25 kW till 355 kW
Max systemtryck: 16 bar
Vätsketemperatur: från -25°C till +140°C

 e-NSCE
e-NSCS
e-NSCF
Utförande
Flänsmonterad specialmotor med förlängd axel.
extended
Pump med flänsmonterad standard IEC motor. Motorn kopplas till pumphjulet via en motoraxelförlängning.
stub
Pump försedd med lagerbock och fotmonterad standard IEC motor. Komplett monterat på gemensam bottenplatta med axelkoppling och kopplingsskydd.
frame
DN
32 - 80
32 - 250
32 - 300
Effekt (max)
22 kW
90 kW
355 kW
Flöde (max)
130 m³/h
1300 m³/h
1800 m³/h
Tryck (max)
100 m
100 m
100 m

Materialval

Pumphus
Gjutjärn
Gjutjärn
Rostfritt stål (från DN 65)
Duplex (från DN 100)
Gjutjärn
Rostfritt stål (från DN 65)
Duplex (från DN 100)
Pumphjul
Rostfritt stål
Gjutjärn
Brons
Rostfritt stål
Gjutjärn
Brons
Duplex (från DN 100)
Rostfritt stål
Gjutjärn
Brons
Duplex (från DN 100)
Fördelar
Kompakt, konkurrenskraftigt pris, rostfritt pumphjul som standardBack pull out system, inga speciella verktyg behövs, standard motorBack pull out system , enkelt underhåll, standard motor

Den nya Lowara e-NSC serien är fullskalig. Från DN 32 till DN 300, med 2-eller 4-poliga motorer täcker pumparna flöden upp till 2.000 m3/h.

Kurvfält 2900 rpm

2 pol

 

Kurvfält 1450 rpm

 NSC_4poles-50Hz (1)

Cat_e_NSC_uk_web191002951_B_W12-2014_NSC-50Hz_EN
Technical Catalog - English
IOM_e-NSC_e-NSCF_e-NSCC_IT_EN_FR_DE_TR_RU
IOM - e-NSC, e-NSCF, e-NSCC
IOM_e-NSCS_IT_EN_FR_DE_TR_RU
IOM e-NSCS
Ecocirc_XL_CommercialBuildingServices_uk_web
English