NYA Lowara e-LNE och e-LNT in-linepumpar

lowara e-LNE inline-pump
×Hög verkningsgrad

Nykonstruerad, högeffektiv hydrauldel med MEI-värden gott och väl över kraven i ErP 2015 samt IE3-motorer lägger grunden för mycket låga driftskostnader.

×Lång livslängd och enkelt underhåll

Robust konstruktion, olika lagerstorlekar och utbytbara slitringar i rostfritt stål garanterar lång livslängd. e-LNE och e-LNT är också enkel att underhålla med alla servicepunkter lättåtkomliga, vilket ger korta servicetider.

×Anpassad till behoven

I många tillämpningar är behovet av vatten alltid varierande. En e-LNE eller e-LNT utrustad med en Hydrovar pumpstyrning ger alltid exakt den kapacitet som krävs. Och det lönar sig: om varvtalet minskar med 50 % minskar elförbrukningen med 85 %.

×Exakt rätt konfiguration

Med materialvarianter som spänner från pumphus i gjutjärn, rostfritt stål, pumphjul i brons till ett urval av tätningsmaterial är e-LNE och e-LNT den rätta lösningen för tusentals vätskor.

×Varmt eller kallt

I standardutförande klarar e-LNE / e-LNT vätsketemperaturer från -25°C upp till +120°C och i varmvattenutförande temperaturer upp till +140°C. Lowara e-LNE / e-LNT kan användas i följande VVS-applikationer: Värme/ kyla

 • Cirkulation in värmesystem
 • Cirkulation i kylsystem.
Renvatten
 • Tryckstegring.
 • Bevattningssystem.
 • Växthus.

Den nya generationen e-LNE och e-LNT in-linepumpar för värme- och kylsystem är högeffektiva, ger större energibesparingar och tack vare större hydraulisk täckning passar de i fler applikationer.

Genom att e-LNE och e-LNT är i in-lineutförande, så är det enkelt att utföra service och komma åt motor, pumphjul och adapter utan att demontera pumpen från rörsystemet.

Hydraulverkningsgrad på MEI 0,6 överstiger ErP-nivån på 0,4. IE3-motorer är standard och IE4-motorer med Hydrovar pumpstyrning kan fås som tillval.

Med 22 modeller täcker e-LNE and e-LNT serien ett stort driftsområde.

Specifikation

 • Flöde: upp till 410 m³/h
 • Tryck: upp till 100 m
 • Spänning: Tre-fas 50 och 60 Hz
 • Effekt: från 0,25 kW upp till 37 kW
 • Max systemtryck: 16 bar
 • Vätsketemperatur : från -25°C till +140°C
 e-LNEEe-LNESe-LNTE/LNTS
Utförande
Flänsmonterad specialmotor
med förlängd axel.
LNEE 40-160_40(con Hydrovar)-73x150
Pump med flänsmonterad
standard IEC motor.
Motorn kopplas till pumphjulet
via en motoraxelförlängning.
e-LNE_diagonal front view from above_with HYDROVAR_modified-100x150
Tvillingpump
e-LNT_diagonal front view from above_modified-size-small
DN
40 – 100
40 – 150
40 – 150
Effekt (max)
22 kW
37 kW
37 kW
Flöde (max)
300 m³/h

400 m³/h
800 m³/h

Materialval

Pumphus
Gjutjärn
GjutjärnGjutjärn
Pumphjul
Rostfritt stål
Gjutjärn
Brons
Rostfritt stål
Gjutjärn
Brons
Rostfritt stål
Gjutjärn
Brons
Fördelar
Kompakt installation
Pumphjul i rostfritt stål
Standard motor
Back pull out system
Pumphjul i rostfritt stål
Enkelt underhåll
Standard motor
Back pull out system
Pumphjul i rostfritt stål
Enkelt underhåll

Den nya e-LNE täcker ett stort driftsområde: från DN 40 till DN 150, med 2- eller  4-polig motor, klarar e-LNE serien flöden upp till 400 m³/h.

Kurvfält 2900 rpm

2900

Kurvfält 1450 rpm

1450

Lowara-e-lne
English
191007431_B_W12-2014_LNE-50Hz_EN
Technical Catalogue 50 Hz - English
Ecocirc_XL_CommercialBuildingServices_uk_web
English