Alla lösningar för hela fastigheten

×VVC – Tappvarmvatten

Det finns ingenting som slår den sammantagna effekten av våra produkter och lösningar "the POWER OF e"

×Avloppssystem

Det finns ingenting som slår den sammantagna effekten av våra produkter och lösningar "the POWER OF e"

×Tryckstegring renvatten

Det finns ingenting som slår den sammantagna effekten av våra produkter och lösningar "the POWER OF e"

×Sprinklersystem

Det finns ingenting som slår den sammantagna effekten av våra produkter och lösningar "the POWER OF e"

×Vattenburna kylsystem

Det finns ingenting som slår den sammantagna effekten av våra produkter och lösningar "the POWER OF e"

×Vattenburna värmesystem

Det finns ingenting som slår den sammantagna effekten av våra produkter och lösningar "the POWER OF e"

Från skolor till skyskrapor, Xylem möter framtidens byggnader

Allt eftersom världens befolkning ökar och fler fastigheter byggs, så ökar behovet av rent vatten och energieffektiva fastighetslösningar.

Bostäder och kommersiella fastigheter står för en enorm energiförbrukning – mer än 20% av all energi som förbrukas används i fastigheter. Både när det gäller vatten och värme/kyla, så  har Xylem’s innovativa tänkande lett till pumplösningar med ökad verkningsgrad, större tillförlitlighet och till att göra fastigheter mer komfortabla, mer produktiva och hälsosammare.

Vi utvecklar konstant nya lösningar för skolor, kontor, hotell, köpcentrum, sjukhus och andra fastigheter – så att vattentrycket räcker till på översta våningen, innertemperturen är perfekt och avloppet tas omhand. Varje dag. Över hela världen.

Vattenförsörjning

En effektiv vattenförsörjning i moderna fastigheter kräver tillförlitliga och energieffektiva produkter som kan anpassa kapaciteten till efterfrågan och som enkelt kan kopplas upp mot fastighetens styr och övervakningssystem. Xylem erbjuder pumpar, pumpstyrningar och kompletta tryckstegringsanläggningar för att tillgodose just de behoven.

Värme- och kylsystem

Maximal komfort till minimal kostnad. Till detta krävs energieffektiva produkter som kan anpassa kapaciteten till efterfrågan och som enkelt kan kopplas upp mot fastighetens styr och övervakningssystem. Xylem erbjuder ett brett program av cirkulationspumpar med och utan varvtalsstyrning samt pumpstyrningar för att tillgodose just de behoven.

Avloppssystem

Det krävs riktiga experter för att konstruera och dimensionera tillförlitliga avloppslösningar. Xylems avloppserbjudande bygger på vår långa erfarenhet och forskning inom området.

VVC, varmvattencirkulation

Att hålla varmvattnet varmt hela tiden är inte bara en fråga om komfort, utan också en säkerhetsfråga. Xylems VVC-pumpserbjudande omfattar cirkulationspumpar i brons eller rostfritt stål för att omdelbar tillgång till varmt varmvatten.

Brandskydd

Pålitliga pumplösningar är ett måste i sprinklersystem. Xylem erbjuder skräddarsydda och nyckelfärdiga tryckstegringsanläggningar enligt EN12845.