Tillbaka

Xylems pumpar i Nordens största köpcentrum

Hög driftsäkerhet och hög verkningsgrad var ett par av de viktigaste parametrarna vid valet av pumpar till Mall of Scandinavia. Totalt cirka 200 Xylem in-linepumpar ser till att värme, kyla och varmvatten distribueras i den stora centrumanläggningen.

Mall of Scandinavia, beläget i Arenastaden i Solna, invigdes i november 2015 och är Nordens största köpcentrum. Här återfinns hela 224 butiker och restauranger fördelade på 101 048 kvadratmeter. Mall of Scandinavia invigdes i november 2015. Det är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) med betyget ”Excellent” under designfasen.

Xylem in-linepumpar kylsida

Stora Flygt AL-pumpar i kylsystemets primärkrets.

Cirka 200 pumpar
Mall of Scandinavia värms och kyls med fjärrvärme och fjärrkyla från Norrenergi. Det är luften i ventilationssystemet som antingen värms eller kyls beroende på temperaturen utomhus. Fastigheten är så pass stor att det finns två stycken undercentraler där vattnet kommer in och värmen eller kylan växlas över till fastighetens system och cirkuleras av pumpar ut i primärkretsarna. Till Mall of Scandinavia valde man att genomgående använda pumpar från Xylem.

– Totalt har vi levererat cirka 200 Flygt AL in-linepumpar och några Lowara e-SV flerstegspumar till anläggningen. Dels är det huvudpumparna för värme, kyla och varmvatten, dels de mindre cirkulationspumpar som sitter i alla shuntgrupper runtom i fastigheten, säger Stefan Bergendahl, säljchef Stockholm på Xylem.

Xylem in-linepumpar i shuntgrupp

Flygt AL-pumpar i två av 150 shuntgrupper som förser ventilationsbatterierna med vatten i rätt temperatur.

Högre verkningsgrad och högre driftsäkerhet
I valet mellan våta och torra cirkulationspumpar, valde man torra cirkulationspumpar då de har högre verkningsgrad och högre driftsäkerhet. Pumpar med torr motor är oftast lite dyrare i inköp, men den högre verkningsgraden och framförallt den högre driftsäkerheten i stora system gör att de torra pumparna är lönsamma i längden.

– Huvudpumpgrupperna på både värme- och kylsidan består av tre pumpar; två större som går växelvis och en mindre pump för perioder med låg belastning. De största huvudpumparna på kylsidan är Flygt AL in-linepumpar på 37 kW, säger Ralf Lundqvist, installatören Sandbäckens Rör AB och fortsätter:

– I primärkretsarna sitter det shuntgrupper som förser ventilationsbatterier med vatten i rätt temperatur för att i sin tur ge rätt temperatur på luften som tillförs fastigheten. Varje ventilationsbatteri sköter ett område i fastigheten. Totalt sitter det runt 150 shuntgrupper i hela fastigheten och i varje shuntgrupp sitter det en Flygt AL in-linepump.

En shuntgrupp är länken mellan ett primär- och sekundärsystem i vattenburna värme- och kylsystem. I Mall of Scandinavia mellan fjärrvärme/kyla och det vattenburna ventilationssystemet. Det sekundära systemet arbetar ofta med andra temperaturer och flöden än det primära. Shuntgruppen sitter monterad mellan dessa två och blandar medierna på ett kontrollerat sätt så att rätt temperatur uppnås på det sekundära systemet. Cirkulationspumpen ser till att rätt flöde cirkulerar i det sekundära systemet.

Alla pumparna styrs via fastighetens styr- och övervakningssystem och huvudpumparna är varvtalsstyrda för bästa driftsekonomi.

– Det har varit ett väldigt bra samarbete mellan oss, konsulten och installatören under hela projektets gång. Även installation och idrifttagning gick smidigt och det var väldigt få problem för att vara en så pass stor anläggning, säger Stefan Bergendahl.

  • Häng med i snacket!

    Xylem Sverige Lowara
  • Request Information

    * Obligatorisk