Tillbaka

Xylem pumpar i ny klimatsmart stadsdel i Göteborg

Genom att bygga en mediacentral som lagrar överskottsvärmen och distribuerar värme och kyla till alla fastigheter i stadsdelen Nya Krokslätt har man fått en energieffektiv lösning. Trots att byggnadsarealen ökar med 65 procent, är målet att mängden köpt energi till området ska minska med 10 procent. För att distribuera värme och kyla används Xylems cirkulationspump e-LNEE.

I kvarteret Kängurun i Mölndal uppförs nu en ny stadsdel, Nya Krokslätt. Området ska bebyggas med hyresbostäder, bostadsrätter, ägarlägenheter, kontor, butiker och förskola samt byggas i anslutning till det befintliga området Krokslätts Fabriker. Tillsammans omfattar dessa två områden drygt 100 000 kvm varav cirka 45 000 blir det nya kvarteret, som ska byggas under de närmaste fem åren.

Minska mängden köpt energi

Fastighetsbolaget Husvärden står bakom satsningen på Nya Krokslätt, som ska bli en ny klimatsmart stadsdel i Göteborg. Målet för området är att de nya fastigheterna tillsammans med de befintliga i Krokslätts Fabriker ska klara framtidens energimål utan att inkräkta på den ekonomiska hållbarheten. Målet för energianvändningen i området är därför höga. Trots att byggnadsarealen ökar med 65 procent, är målet att mängden köpt energi till området ska minska med 10 procent. Bland många åtgärder märks solceller som producerar el och att värmesystem för nya och befintliga byggnader byggs samman samt att överskottsvärme från kontor och verksamheter används till att värma upp bostäderna i området.

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB har tillsammans med Husvärden arbetat med projektet under flera år. Ansvarig rörprojektör på Bengt Dahlgren är Jakob Pontusson.

– Man hade på ett tidigt stadie diskussioner om hur man skulle göra med kyla och värme i fastigheterna, för att få en så energieffektiv lösning som möjligt. Alternativen var att antingen gå vidare som tidigare i Krokslätts Fabriker och köpa in fjärrvärme och ha lokala kylsystem i de olika fastigheterna eller satsa på ett centralt system och knyta ihop de befintliga byggnaderna med de nya. Vi räknade på alternativen och kom fram till att ha ett centralt system skulle bli bäst såväl miljömässigt som ekonomiskt. Den största fördelen är att man med ett centralt system flyttar överskottsvärmen istället för att göra sig av med den, säger Jakob Pontusson.

Lowara e-LNE in-linepumpLagra överskottsvärme

Lösningen blev att bygga en mediacentral för hela området. Med hjälp av denna kan man lagra överskottsvärme på vintern samtidigt som den kan producera kyla på sommaren. Mediacentralen är byggd i det nya p-huset i kvarteret. Under huset är det borrat 80 energiborrhål för lagring av värme, vilket gör det till en av Sveriges mest borrhålstäta installationer. Installationsbolaget i Göteborg AB ansvarade för alla rör- och pumpinstallationer i mediacentralen.

– Det här är en mycket komplex anläggning. Det var trångt i mediacentralen och det skulle installeras mycket pumpar, rör och tankar. Därför var det viktigt att göra en bra planering, montera och installera allt i rätt ordning, säger Dennis Juhlin, projektledare på Installationsbolaget och fortsätter:

– För inköp av de pumpar som krävdes till anläggningen gick vi ut i en upphandling och kontaktade olika pumpleverantörer. Efter att ha gjort en LCC (Life Cycle Cost) utvädering så visade det sig att Xylem hade den mest energisnåla och bästa lösningen.

Energisnåla cirkulationspumpar

På Xylem är Niklas Meyer kundansvarig och Emil Wallander teknikansvarig för projektet.

– Vi valde att använda vår nya serie energisnåla cirkulationspumpar Lowara LNEE. Det är en relativt ny pump-serie som uppfyller de tuffaste energikraven, som började gälla årsskiftet 2014/2016. Med vår pumplösning beräknas man spara cirka 175 000 kW/h per år i Nya Krokslätt, säger Niklas Meyer.

Det är mycket vatten som ska distribueras och totalt är 19 stycken Lowara LNEE-pumpar installerade i mediacentralen. De flesta pumparna används för att distribuera värme och kyla till samtliga fastigheter i området och tre av pumparna används för att trycka ned överskottsvärme i borrhålen.

– I Krokslätts Fabriker köpte man tidigare in fjärrvärme och hade lokala kylanläggningar och om ett hus hade värmeöverskott så kyldes det ner medan värmen blåstes bort. Med mediacentralen flyttas nu energin inom området. Tre stora kylmaskiner, fungerar som värmepumpar och kan ge både kyla och värme. Här finns också 50 kubikmeter stora ackumulatortankar, som används för dygnslagring av överskottsvärme medan borrhålen används för den värme som ska lagras längre tid, förklarar Jakob Pontusson.

Lowara e-LNE in-linepumpTekniktät installation

Installationen startade under hösten och nu är hela anläggningen driftsatt och igång.

– Det har varit ett spännande projekt med mycket utmaningar för att få ihop alla produkter och funktioner på liten yta. Och det är inte färdigt än. Det kommer vara totalt 120 energiborrhål då området är färdigt utbyggt, säger Jakob Pontusson.

– Våra montörer har lagt ned ett mycket fint jobb på den här tekniktäta installationen. Allt har fungerat efter ritningarna och vår tidplan har hållit. Jag vill också framhålla vårt goda samarbete med Xylem. De har gett oss bra support både per telefon men också ute på plats, avslutar Dennis Juhlin.

”Under huset är det borrat 80 energiborrhål för lagring av värme”

”Trots att byggnadsarealen ökar med 65 procent, är målet att mängden köpt energi till området ska minska med 10 procent”

  • Häng med i snacket!

    Xylem Sverige Lowara
  • Request Information

    * Obligatorisk