Tillbaka

Lowara för Hermes Park Carrefour, Balkans största köpcentrum

Applikation: Kommersiell fastighet

Hermes Park Carrefour, en modern och ytterst luxuös fastighet ritad av det grekiska företaget GEK – TERNA, har blivit den hetaste kommersiella och sociala träffpunkten i Sofia i Bulgarien. Hermes Park Carrefour är en av de största shoppinggalleriorna på Balkan med en byggyta på 45 000 m2 och en total täckt yta på 242 000 m2. Fastigheten innehåller ett köpcentrum på 99 000 m2, kontors­utrymmen på 70 000 m2 samt parkeringsutrymmen inomhus och utomhus på ca 73 000 m2. Hermes Park stod färdigt i januari 2010 efter 27 månaders byggtid.

Valet av leverantörer baserades uteslutande på teknisk-ekonomiska kriterier. IDATOR SA, som är exklusiv distributör av Lowara i Grekland, fick den äran att leverera pumputrustning för uppvärmning, kylning, luftkonditionering, renvatten, avloppsvatten och brandsläckning till detta anmärkningsvärda projekt. Lowara offererade löpande support genom de grekiska och bulgariska distributörernas serviceteam.

Fastighetens klimatanläggning innehåller 148 pumpar i serie FC, FH och LS, (anm: FC, FH och LS är ersatta av de nya e-LNE och e-NSC-serierna) där 85 % av dem styrs av Hydrovar pumpstyring. Avloppsnätet innehåller 23 stationer utrustade med grinderpumpar och fyra Sekamatik lyftstationer. Fastighetens vattenförsörjning ombesörjs av en tryckstegringsanläggning med fem e-SV 46-pumpar försedda med Hydrovar pumpstyrning. Vidare en tryckstegringsanläggning med två e-SV 16-pumpar samt tio mindre pumpar i SH-, FC- och TLC-serien (anm: SH, FC och TLC ar ersatta av de nya e-SH, e-LNE och ecocirc XL-serierna). Sprinklersystemet är uppbyggt av sju tryckstegringsanläggningar i serien GEN EN 12845 (anm: GEN är ersatt av den nya GEM-serien), som är certifierade enligt kraven i den senaste europeiska brandbekämpningsstandarden SS-EN 12845 Fasta släcksystem – Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll.
George Efstratiadis, VD för IDATOR SA, säger att ”Hermes Park är ett gott exempel på hur befrämjande den samlade kraften hos Xylem kan vara! Två fabriker (i Italien och Österrike) och två auktoriserade distributörer (Idator i Grekland och Aquastart i Bulgarien) svarade för hela skillnaden i jämförelse med våra konkurrenter. Alla ville samma sak, nämligen vinna projektet, installera pumparna och få samtliga inblandade parter (ägare, entreprenör, konsult) att förstå att oavsett vad som händer finns vi på plats där de vill se oss (Sofia eller Aten), vi talar deras modersmål och är redo att svara upp mot deras behov. Det har varit en fantastisk upplevelse för alla inom Xylem-familjen, och jag hoppas att Hermes Park ska utgöra ett gott exempel som kan leda till flera internationella projekt. Jag vill speciellt tacka Petia Russinova (VD för Aquastart), George Stathoulias (försäljningsingenjör byggservice hos Idator) och Ugo Baldieri (Xylems Area Sales Manager) för deras enastående samarbete i hela detta projekt”.

TERNA riktar ett varmt tack till IDATOR för deras givande samarbete att anskaffa alla pumpar i projektet och till Aquastart för deras tekniska support så snart anläggningsteknikerna behövde någon hjälp. Lowara lovordas för sitt professionella stöd så att TERNA framgångsrikt kunde överlämna detta komplicerade, stora och framgångsrika projekt till ägarna. TERNA säger att de ser fram mot ett fortsatt givande samarbete och uppskattar sådana här kraftansträngningar.

Lowara-produkterna bidrar till fastighetens energieffektivitet. Den totalt installerade kapaciteten är 2,37 MW. Valet av Hydrovar pumpstyrning i kombination med högeffektiva motorer gör systemet energieffektivt och miljövänligt.

  • Häng med i snacket!

    Xylem Sverige Lowara
  • Request Information

    * Obligatorisk